Oldsager - Flint og sten fra danmarks oldtid - Fiskeri og fossiler ------ Kjeld Larsen`s Hjemmeside.
 

Håndøksen /Håndkilen fra Gørløse.

(Fundet 2010.)
Her er et af de fund der bare skriger til himlen om anerkendelse,efter gud ved hvor mange år i den danske muld og temmelig sikkert genem ihvertfald en istid har ligget og fristet en knusning og udslettelse af elementernes, isen og i nyere tid plovens hærgen genem jordlagene - trods ihærdige forsøg og knusemærker frostsprængninger har håndøksen/håndkilen bibeholdt sin tavse vidnesbyrd fra en fjern forfader, muligvis neanderthaler ihvertfald ældre del af sapienterne! - øksetypen og patina, knusninger og frostspringner taler sit tavse sprog om øksens alder, håndkiler af lignende udseende og grovhed dateres fra sahara op genem Europa til den tidlige Acheuleen kultur der har sin spæde start for 1.5mill år siden-- de ældste kendte sten værktøjer er 2.6mill år gamle og består af enkle men effektive flager af sten som "choppere" og primitive kernevåben/økser de alder ældste fund betegnes som "oldowan" Øksen fra Gørløse er dog næppe blandt de ældste men type mæssigt befinder den sig i den ældre del af scalaen.

på grund af skiftene istiders "hærgen" af landet er der langt imellem fund af den slags på Dansk grund og Amatørarkæologer har genem mange år kæmpet en nærmest forgæves kamp mod vores professionelle "kolegaers hårdnakkede fornægtelse af eksistens af levn fra de ældste kulturer - det på trods af både knogle og sten fund der beviseligt tilhører langt ældre kulturer end den hårdt fundamenterede øvre grænse, på 13.000 f.Kr (slutningen af sidste istid) fastsat af fag arkæologer genem flere generationer,

dog er der de seneste år kommet en åbning i forståelsen og muligheden for at skiftene bosættelse/brug af landet i mellem istiderne erkendes og det er bevist at der i mellem istiderne har været mængder af vildt i det vi i dag kalder Danmark ,

og derfor er muligheden for at de tidlige jægerfolk har fulgt dyre flokkene og netop derfor er fund af Typen som håndøksen et kærkomment vidnesbyrd om de utrolige årtusinder der adskiller os fra de første indvandrere i Danmark!


Øksen fra marken i Gørløse der ramte spidsen af min fod, (måske var det omvendt ;-) ) en oktober dag i år var tydeligt mærket efter de mange årtusinder i mulden,
men sporene taler sit tavse sprog!

Danmark har været beboet længe før vores først antagede tids horisont , en behagelig opdagelse, gir en ydmyg fornemmelse af kun at være et sandkorn i det store sammenhæng og sætter vores fortravlede hverdag lidt i relief!.

(pga af øksens ukendte form, er sporene på stykket grundigt genemgået og der er flere sikre indikeringer -Afslag og små retucheringer som uvilkåreligt peger på indblanden af sapienter ,

øvrige udsagn og teorier er bygget på div lekture og sammenligning af oplysninger og illustrationer fra de ældre kulturer i Europa  -

Dateringen må forblive ukendt i mangel af sikre bopladslag v fundet)
Lige et sidste billede der viser linierne, udvisket, men dog stadig tydelige nok til at se de umiskendelige spor efter menneskelig indblanden.

 
Email : k_maclarsen@yahoo.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net