Oldsager - Flint og sten fra danmarks oldtid - Fiskeri og fossiler ------ Kjeld Larsen`s Hjemmeside.
 

Håndøkser - sammenligning med Daterbare fund . Europa/ Afrika - Danmark

Translate :
Det Redskab Homo erectus ( "det opretgående menneske") et af de første direkte led i vores udvikling og de første Homo sapiens frem for alt benyttede sig af Var den såkaldte håndøkse/kile .De ældste stammer fra 1,4 millioner år gamle fund fra Olduvai Gorge i Afrika,og i stadig bedre udformning forblev dette redskab i brug i mere end 1 million år.Også i Europa kendes håndkilerne,og de var i brug , indtil de for Henved 70.000 år siden blev erstattet af et helt nyt og bredere udvalg af redskaber.

Netop håndkilerne/håndøkserne er af betydning for Danmarkshistoriens første store spørgsmål: Hvornår begyndte det hele?
for håndkiler ganske svarende til dem man kender fra aflejringer i andre dele af den gamle verden, er også fundet i Danmark.Ikke i veldaterede geologiske lag , heller ikke så man kan sige hvor de oprindeligt blev fremstillet og brugt. for alle har de været flyttet af i hvertfald den sidste istids gletchere.
men ved deres karekteristiske form viser de ,at for 200.000 år siden måske endnu før ,må mennesker,vel nok tidlige former af arten Homo sapiens have færdes i det vi i dag kalder Danmark for mindst 6000 generationer siden .


Datering - ( det udenlandske materiale) 850.000 - 250.000 f.KrDe Danske eksemplarer , har alle sammen genkendelige slagsøm og genkendelige, Afslag/retuche , og er ikke sammenlignet på svage overfladiske lighedstegn, men har flere typologiske fællestræk - på trods af en del grov patina og vandrulning.

de udenlandske eksemplarer er alle placeret i den mellemste / ældre del af Acheulean Kulturen .

(flere detaljer følger - det viste er kun et lille udpluk af mit Danske materiale)


Jeg vil lade billederne tale for sig selv og så endnu engang undre mig i mit stille sind over hvor mange beviser der skal kastes på bordet før palæolitiske fund i Danmark blir Anderkendt og taget seriøst - og ikke pr diffination blir afvist pga manglende bopladsfund!! og stivnakkede Erasmus montanus agtige påstande , der hører hjemme i det forrige årtusinde .

Jorden er da flad!? Nåå nej den er jo rund! det har videnskaben da heldigvis accepteret ;) så der er vel et svagt lys for enden af tunnelen !

og et håb om at den ældste del af oldtidsforskningen får sin berettigede begyndelse! det skylder vi fremtidige generationer og ikke mindst os selv.

Referencer og typologi høfligt lånt fra følgene lekture:

Jørgen Jensen : Gyldendal og Politikkens Danmarks historie.bind 1

Francois Bordes : The old Stoneage

Andre Debenath & Harold L.Dibble : Handbook of Paleolithic typology, volume one, Lower and middle paleolithic of Europe.

Med al respekt for og til mine professionelle kollegaer.Mvh og tak for din deltagelse Kjeld 12/3 2010


 
"Komma formet" (Brezillon 1968) Touraine/Bourgogne Frankrig  ------ Tulstrup Danmark
"Mandel"formet  (Bordes )    Normandiet , Frankrig ------- Møn Danmark
"Tear drop" Form - (Brezillon)  Sahara   ---------- Gørløse Danmark
 "Ficron/Lancelota" Form (Debenath/Dibble)  Touraine/Bourgogne Frankrig ------ Asnæs v Kalundborg Danmark
"Tosiddede Rhombeformede"  -- Normandiet Frankrig -------- Frederiksund Danmark
"Sub Cordiaform"  -- Debenath/Dibble - Touraine/Bourgogne Frankrig  ------- Pårup Danmark.
Email : k_maclarsen@yahoo.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net