Oldsager - Flint og sten fra danmarks oldtid - Fiskeri og fossiler ------ Kjeld Larsen`s Hjemmeside.

 

1
1 / 36
 
Rhombeporefyr1
Et usædvanligt fund, ! en "skiveøkse" i Rhombe porfyr, fundet i havstokken på en nordsjællandsk strand, så er en del strandrullet/poleret - men stadig med form og karakter i behold, bagsiden er perfekt fladhugget og skæret er tydeligt slebet i skiveøkse stil m ensidigt skær - et sjældent fund som nok har kostet sin ejer meget besvær specielt som her udformet som en skiveøkse - porfyren knækker ikke i jævne brudflader som feks flint men har skulle knuses/hugges i facon(prikhugges) og slibes - en økse der har været lidt ekstra prestige i at eje! - senere økser fremstilledes også i den sejgere bjergart grønsten/basalt m.m
der modsat flinten ikke knækkede så let og var forholdsvis nemt at opslibe - det er første gang jeg stifter bekendtskab med en skive økse i sten og ikke som normalt for de tidligere jæger kulturer som øksen må formodes at dateres til, udfra formen og grovhed - i flint .
først senere i bonde stenalderen - blev det ,ikke almindeligt ,men mere brugt at fremstille både brugs og prestige, skov og stridsøkser, i slebet og fint formet bjergarter (grønsten) og som her når det skulle være rigtigt elegant - i slebet Rhombe porfyr (og andre elegante sten arter.) antagelig sen maglemose - tidlig Ertebøllekultur 5 - 8000 fKr (jægerstenalder)
porfyren i sig selv rummer en historie helt tilbage fra de skiftene istider , bjergarten er en såkaldt ledeblok, dvs et stykke klippe der fortæller os at her har istidens gletschere paseret på sin vej fra det norske høj fjeld hvor porfyren er transporteret fra af isen og findes i fast klippe form - så i sandhed en dobbelt historie fortæller og en sjælden oldsag da der ikke pt er registreret så tidlige typer i bjerg art her hjemme!
Email : k_maclarsen@yahoo.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net