Oldsager - Flint og sten fra danmarks oldtid - Fiskeri og fossiler ------ Kjeld Larsen`s Hjemmeside.
 

De første spor

Håndøkse,Hollerup,stenalder,

Illiustration af måden og værktøjet som det ku ha foregået.

Esrum,vindpoleret,paleo

Hakke/groft bor - fundet i Esrum Nordsj - kraftigt vindpoleret, ( blankpoleret arret overflade) et typisk fænomen der skyldes årtusinders vindpolering og bombarderment af iskrystaller på før istidige stykker.

Translate :
 

Dådyrknoglerne fra Hollerup. ( O.B.S ! Nye forsknings resultater har rokket ved bevisbyrden og betvivler eksistensen af menneskelig indblanden som hidtil antaget)

9/8 2016 ny forskning på området : http://www.historie-online.dk/nyt/skalk-neanderthal.htm
Dådyrknogle,Hollerup,Neanderthaler,Eem

Jagten på de første Danskere har alle dage tryllebundet både amatører og professionelle arkæologer.
Det ældste fund der med sikkerhed kan sættes i forbindelse med menneskelig indblanden her i Danmark ( 110.000 - 130.000 fKr ),  er resterne fra en lille gruppe omstrejfende Neanderthalere, (Fra tids lommen kendes kun en mennesketype - Neanderthalerene)  der et kort øjeblik gjorde holdt ved det der dengang var en sø for at slagte og fortære et par dådyr, knuse knoglerne for at få fat i den delikate knoglemarv, for derefter at smide resterne i søen hvor de i 1912 blev fundet i det der nu var en lergrav af geologen, N.Hartz.

Fra 1912 til 1954 henlå de uberørt på depot på Zologisk museum. I 54 blev Zoologen Ulrik Møhl opmærksom på knoglerne og bemærkede at de havde samme brudfacetter og karakteristiske mærker, som marvspaltede knogler han havde set under sit ophold på Grønland hos Eskimoerne.

Knoglefundet fra Hollerup er gjort i et  geologisk daterbart lag fra sidste mellemistid - Eem mellemistiden for ca 130.000 - 110.000 år siden.

Siden har Geologiske og Kvartærzoologiske undersøgelser vist at Danmark var isfrit under istiden fra 50.000 - 22.000 fKr og på trods af det barske klima har der været vegetation nok til strejfende flokke af Mammutter. 
Derfor er det langt fra usandsynligt at der ikke også skulle have været jægerfolk i landet under store dele af de 28.000 år landet var isfrit , beslægtet med de kulturgrubber vi kender fra det sydlige og Mellemeste Europa.

Fra ca 22.000 - 16.000 var blev kulden så intensiv at det meste af landet var dækket af Bræer. Fra 16.000 begyndte isen at vige og ca 14.000 fKr var landet isfrit .

Set i det perspektiv er det altså højst sandsynlig at Danmark har været befolket i de omtalte perioder og deres efterladte værktøjer er ikke længere at betragte som luftkasteller. Selvfølgelig er det ikke mængder som i det meso og neolitiske, (jæger/bondestenalder) vi falder over, men muligheden er til stede. Næsten alle mine fund af Palæolitisk karakter ( før 14.000 fKr) er fundet i lavninger og bakkedale der efter al sandsynlighed rummer boplads inventar slæbt/skrabet ned i lavningerne af isens tilbagetog over landet.

Historierne om mine fund af før istidig karakter kan du/i finde andet steds her på hjemmesiden,
hvor jeg afhængig af stykkernes karakter har skrevet udførlige beskrivelser og vedlagt udførligt billede materiale.

Har du/i evt spørgsmål til det skrevne er du/i velkommen til at stille spørgsmål på min mail :
k_maclarsen@yahoo.dk                                                          
                                                                                                  tak for din deltagelse.   Mvh Kjeld.

 

Tilføjet d 14.07.2016
Reff til aktuel artikkel om emnet:  https://slotseng.wordpress.com/menneskets-indvandring-til-danmark/ 
 

110-130.000 fKr

Håndøkse,Eem,Hollerup,Paleo

Dansk fundet håndkile/økse - fundet på Møn under roe hakning i fyrrene.,typemæssig samtidig med knoglerne.

spydspids,stenalder,istid,

Grov retucheret, spydspids, Gørløse Sj, bærer præg af kraftig vindpolering,på bagsiden (se evt beskrivelse "spydspidsen fra Gørløse")

Email : k_maclarsen@yahoo.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net